me google2

Martin Eriksson
Staffing business Partner, Google

Sänds från scenen.


Tibrobördige Martin arbetar idag på Google och jobbar dagligen med att rekrytera medarbetare till ett av världens största företag.

Google är världens mest attraktiva arbetsgivare. Framgångsreceptet bygger på mer än ett starkt varumärke. Martin Eriksson är ansvarig för att Google rekryterar rätt kompetens, i rätt tid och behåller dem. Martin delar med sig av sina erfarenheter, råd och tips på hur man kan lyckas

Tipsa en kompis