karin-hellerstedt

Docent i företagsekonomi, forskar kring team och entreprenörskap, familjeföretagande och företagsnedläggning.

Karin är lektor i företagsekonomi med fokus på entreprenörskap och har studerat flera delar av entreprenörskapprocessen. I sin avhandling studerade hon teamsammansättning och förändringar över tiden. Hon har även studerat skiften av ägande och ledning i privatägda företag samt företagsnedläggningar.

Hennes forskning bygger mycket på socialpsykologiska aspekter kopplat till företagandeprocessen. Ofta undervisas vikten av att ha stor heterogenitet när man sätter samman grupper. Samtidigt drivs vi som människor ofta av en förkärlek till det kända och människor som liknar oss själva. Hur dessa mekanismer påverkar entreprenörskapsprocessen samt effekterna därav karaktäriserar mycket av hennes forskning.

Karin har gedigen erfarenhet av undervisning på olika nivåer även internationellt.

Tipsa en kompis