kh-bild

Katarina Heissenberger
Hållbarhetsanalytiker, Swedbank

”Vad är hållbarhet”.

 

Finansbranschen har en viktig roll att spela för att bidra till hållbar utveckling. Som finansiell aktör och stor investerare har vi möjlighet att vara med och påverka företag i viktiga frågor såsom mänskliga rättigheter, affärsetik, miljö och klimat. Vi har också möjlighet att bidra till innovationer och produkter för omställning till långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Swedbank har en lång historia av att ta ansvar i de samhällen där banken verkar och arbetar målmedvetet med miljö- och hållbarhet. Katarina har under många år varit med och format bankens centrala miljö- och hållbarhetsarbete där produktutveckling och leverantörssamarbete har varit viktiga delar. Katarina jobbar idag med att driva dialog och analys av bolag som kan ingå i hållbarhetsfonderna Ethica.


 

Tipsa en kompis