Programmet för Skövde Business Week 2016 börjar ta sin form. Det kan fortfarande ske tillägg eller förändringar i programmet, så håll er uppdaterade! Även i år kommer det vara begränsat med platser och det är först till kvarn som gäller.

I år kommer fokus ligga på det oväntade mötet men självklart har vi inte släppt fjolårets huvudteman Digitalisering, Kompetensförsörjning, Hållbarhet, Industri och Innovation utan dom kommer fortsatt löpa som en röd tråd genom årets Skövde Business Week.

Vi ses väl 27-28 oktober?